Tämä seloste on laadittu 23.11.2020. Viimeisin muutos 22.8.2023

REKISTERINPITÄJÄ

Soberisti Oy
Y-tunnus 3345227-3 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Ira Koivu
ira@soberisti.com

REKISTERÖIDYT

Asiakasyritykset ja näiden yhteyshenkilöt
Yhteistyökumppanit 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen eli sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen, palveluista kertominen ja asiakassuhteeseen liittyvä muu markkinointi ja viestintä sekä laskutuksen ja perinnän toteuttaminen. Yritys käsittelee henkilötietoja toimenpiteiden kohdistamiseksi kyseessä olevaan toimeksiantoon.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä yrityksemme työntekijät. Tiedotamme mikäli ulkoistamme palveluja. 

 

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Rekisteri sisältää sekä asiakasyritysten ja näiden yhteyshenkilöiden tietoja. 

 

Yritystiedot 

Nimi
y-tunnus
yhteystiedot: osoite, puhelin, sähköposti, asiointikieli, sosiaalisen median urlit
kuvat 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinumero.

 

Asiakkuutta koskevat tiedot

asiakkuuden alkamisajankohta
laskutus ja maksutiedot
tilaustiedot
tarjoukset ja tarjouspyynnöt 
asiakaspalautteet
yhteydenotot 

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen (“oikeus tulla unohdetuksi”). Koska henkilötietojen käsittely on lakisääteisen velvoitteen noudattamista, rekisteröidyn tietoja ei lähtökohtaisesti pyynnöstä poisteta.

 

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Toimivaltainen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki, puhelin 029 5666 700.

 

TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan kirjautumisen kautta tai sähköpostitse, puhelimitse, www.soberisti.fi nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. 

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

  • rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
  • yhteistyökumppaneille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi
  • tilastointia varten
  • fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä

 

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen. Esimerkiksi, käytämme ActiveCampaign-järjestelmää sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja asiakasviestinnässä. ActiveCampaignille siirretään käyttäjän antamat tiedot. ActiveCampaign on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja Active Campaign kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield-kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Rekisterin tietoja ei luovuteta muissa tapauksissa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. Henkilötiedot poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluessa siitä, kun asiakkuus on päättynyt. 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.

 

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.


EVÄSTEET JA SIVUSTON KÄYTÖN TILASTOINTI

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivuillamme. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön.

 

Tällä sivustolla on käytössä Google Ads -eväste, jonka avulla kohdennetaan markkinointia ja seurataan sen tehokkuutta. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Voit halutessasi estää Google Ads -markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.