Myös päihderiippuvaisilla naisilla on oikeus saada hoitoa

12 askelen maailma on miehinen maailma. Sanomalehtiä lukiessa tulee tunne, ettei muita keinoja raitistua olekaan.

Suomalainen päihdehoitokenttä on ennen kaikkea miesten maailma.

Koska miesnäkökulma jyllää vahvasti päihdepolitiikassa, kerrottakoon että edellisen lauseen on sanonut mies, Dosentti Pekka Saarnio. Näin asialle ehkä saadaan painoarvoa.

Viimeisen puolen vuoden aikana on käynyt harvinaisen selväksi, että myös mediassa, tarkemmin sanoen Suomen suurimmassa päivälehdessä ja muutamassa muussakin päivälehdessä – sananvalta aiheessa on miehillä.

Nimimerkki Pettynyt (keski-ikäinen, korkeasti koulutettu, työnsä hyvin hoitanut, alkoholiriippuvuuteen apua haluava nainen) kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalle 9.2. kokemuksistaan kaupunkinsa mielenterveys- ja päihdepalvelusta. Hän koki, että häntä ei kohdattu kokonaisuutena, vaan stereotyyppisenä alkoholistina.

Tähän kirjoitukseen vastasivat samaisella palstalla Myllyhoitoyhdistyksen edustajat. Myllyhoitoyhdistys edustaa 12 askelen minnesota-mallisen aatteen piirissä toimijoita. Yhdistyksen hallituksessa istuu useita ”minnesotamallisten” yritysten omistajia.

Vastineessaan he totesivat varsin aiheellisesti puutteet kansallisessa päihdehoidossamme. Lisäksi he nostivat esiin edustamansa kahdentoista askelen toipumisohjelmat ja Minnesota-hoidon tunnustettuina ja tehokkaina hoitometodeina.


Hesari toistaa AA-narratiivia

Minäkin kirjoitin eilen vastineen, mutta sitä ei julkaistu (vastine tulee tämän kolumnin lopussa).
Sen sijaan julkaistiin vastine, jonka on kirjoittanut nimimerkillä AA:n eli kahdentoista askelen ja vertaistuen avulla raitistunut nainen.

Samassa lehdessä on myös Avominne Oy:n asiakkuuspäällikkö Marko Jantusen haastattelu.

12 askelen menetelmällä raitistunut Juntunen toteaa jutussa: Tärkeintä olisi ymmärtää sen (päihderiippuvuuden) olevan krooninen sairaus. Tiedon puute voi pahimmillaan mahdollistaa sairauden etenemisen. 

Taustatiedoksi lukijalle: Avominne ­– kuten AA – ovat 12 askelen toimijoita. Tämän suuntauksen edustajat pääsevät tuon tuosta kertomaan näkemyksiään valtamediassa – tuskinpa tässä maailmassa on ainuttakaan aikuista, joka ei olisi kuullut fraasia: ”alkoholismi on ikuinen sairaus.”

Tiedon puutetta on lähinnä vaihtoehtoisista näkemyksistä. Journalismin säännöt ja uutiskriteerit eivät ilmeisesti päde päihdehoitomenetelmien kohdalla.

Olen vuodesta 2016 yrittänyt tuoda valtamediaan myös uudenlaista, naisnäkökulmaa päihdeongelmiin ja hoitometodeihin. Luusisi kiinnostavan, mutta ei.

Suomen suurin päivälehti mieluummin julkaisee juttuja, jotka tukevat AA-narratiivia: alkoholismi on krooninen sairaus ja 12 askelen menetelmä on ainoa keino toipua alkoholismista.

Haastatellut kokemusasiantuntijat ovat lähes poikkeuksetta ojan pohjalla käyneitä, AA:n ja minnesota-mallin avulla nöyrtyneitä ja raitistuneita miehiä.

Olen miettinyt mistä tämä johtuu.

Täytyykö olla A-klinikan ylilääkäri ollakseen päihderiippuvuuden asiantuntija?

Täytyykö olla kahdentoista askelen mallia käyttävän yhdistyksen/säätiön edustaja ollakseen “virallinen” toimija?

Täytyykö olla 12 askelen mallilla raitistunut mies, ollakseen asiantunteva kokemusasiantuntija?

Kuitenkin nämä ns. viralliset toimijat edustavat myös osakeyhtiöitä, bisnestä, vaikka heillä toki on myös säätiöitä ja yhdistyksiä – kuten monella suuryrityksellä on.

Vai onko lehden johtoportaassa henkilöitä, joille tämä on sydämen, eikä järjen asia?

Ovatko ajatukseni liian vallankumouksellisia, pelottavia?

Kirjoitettuani Vapaa viinistä -kirjan (Viisas elämä 2016), jossa kerron omasta raitistumisprosessistani ja kyseenalaistan perinteiset uskomukset alkoholista, alkoholiongelmista ja päihdehoidosta, olen löytänyt maailmalta lukuisia sielunsiskoja, jotka ovat kirjoittaneet omat vapaa viinistä -kirjansa ja päätyneet samoihin johtopäätöksiin.

Moni heistä on ensin yrittänyt 12 askelen ohjelman avulla, ja löytänyt sitten itselleen paremmin sopivan metodin, ilolla raitistumisen.

Tätä on liikkeellä, tämä on jo iso juttu, mutta Suomen valtamedia tulee perästä. Iso laiva on tunnetusti hidas kääntymään.

Päihderiippuvaiset naiset ovat väliinputoajia

Oli miten oli, kirjoitustani ei (tälläkään kertaa julkaistu) ja nimimerkille Pettynyt tarjottiin Hesarissa lisää sitä samaa: mistä hän jo kirjoitti mielipiteensä. Alkoholisti-diagnoosia.

Ja nyt: tässä Hesariin lähettämäni vastine, jota ei julkaistu:

”Nimimerkki Pettynyt kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalle 9.2. kokemuksistaan kaupunkinsa mielenterveys- ja päihdepalvelusta. Hän koki, että häntä ei kohdattu kokonaisuutena, vaan stereotyyppisenä alkoholistina.

Pettynyt edusti sitä joukkoa, joka on väliinputoaja päihdehoidon kentällä: koulutettu, työnsä hyvin hoitava nainen, joka ei identifioidu alkoholistiksi.

Haastattelemieni naisten kokemukset kertovat, että päihdehoidon kentällä ei tunnisteta tätä päihdeongelmaisten erityisryhmää. Osa haastatelluista oli hakenut apua A-klinikalta, jossa heidän ongelmaansa ei otettu vakavasti.  Osa oli yrittänyt AA:n avulla, mutta eivät tunteneet olevansa tarpeeksi pohjalla samaistuakseen ohjelmaan.

Suomalaista päihdehoitokenttää vaivaa yhteistyön puute ja tunkkaiset, yli 80 vuoden takaiset fakkiutuneet asenteet ja ajatukset alkoholiongelmasta ja siitä toipumisesta. Nuo ajatukset pohjaavat aikaan, jolloin naiset eivät käyttäneet alkoholia, ja ne harvat poikkeusyksilöt: alkoholiongelmaiset naiset, olivat yhteiskunnan alinta kastia, eivätkä tervetulleita AA-ryhmiin.

Maailmanlaajuisesti tunnetuin päihdehoitometodi, 12 askelta kehittyi 1935 päivänä, jolloin hallusinogeenin ja Jumalan avulla raitistunut pörssimeklari Bill Wilson onnistui raitistamaan erään tohtori Robert Smithin. He molemmat edustivat yhteiskunnan ylintä kastia 30-luvun Amerikassa. Siksi metodi pohjaa ajatukseen, että alkoholisti on sairastunut ylisuureen egoon ja kuvittelee olevansa Jumala. Ego pitää rikkoa, jotta voi toipua.

12 askelen opit eivät ole muuttuneet piiruakaan vuosien kuluessa, mutta maailma on. Naiset käyttävät nykyään alkoholia, paljon. Suomalaisten naisten alkoholinkäyttö on lähes kuusinkertaistunut 40 vuodessa ja naisten eniten alkoholia käyttävä ikäryhmä, 15–29-vuotiaat, käyttää nyt alkoholia saman verran kuin miehet keskimäärin käyttivät vuonna 1968.

Vaikka sukupuolten tasa-arvo on kehittynyt sitten 30-luvun ja naisetkin saavat osallistua nykyään AA:n ryhmiin, harva alkoholiriippuvainen nainen pitää itseään Jumalana. Päinvastoin: valtaosa heistä häpeää juomistaan ja tuntee siitä syyllisyyttä. Eikä heidän tarvitse ”opetella nöyryyttä” kahvinkeitolla (AA-ryhmissä), sillä sitä he ovat tehneet koko elämänsä.

Useimmat hoitavat viimeiseen asti velvoitteensa unohtaen itsensä. He eivät tarvitse nöyrtymistä, vaan itsemyötätuntoa, vertaistukea ja rajojen tunnistamista ja asettamista.

Suomalainen päihdekeskustelu junnaa paikoillaan, koska eri tahot uskovat sokeasti vain omaan metodiinsa.

Kaikkien alkoholiriippuvaisten niputtaminen alkoholisteiksi voi olla este hoitoon hakemiselle. Alkoholista voi olla riippuvainen, vaikka ei olisi alkoholisti.

Ei ole yhtä lääkettä, joka toimii kaikille. Siksi on tärkeää, että toivotamme avoimin mielin tervetulleeksi uudetkin ajatukset ja menetelmät.

Väliin putoavien naisten ryhmälle on onneksi nyt apua tarjolla: tutkittuun tietoon ja kokemuksiin perustuva Soberistin metodi.

Toivon totisesti, että nimimerkki Pettynyt löytää Soberistin ja liittyy iloisten, korkin kiinni laittaneiden naisten joukkoon.

Ira Koivu, VTM,
Vapaa viinistä -kirjailija
Soberistin perustaja, muutosvalmentaja ”

***

Toivon sydämestäni, että tätä tekstiä jaetaan niin paljon, että se tavoittaa Pettyneen JA kaikki samassa tilanteessa olevat naiset <3

Ira
 

Ira Koivu

Ira Koivu

Soberisti vuodesta 2015. Vapaa viinistä -kirjailija, muutosvalmentaja, yrittäjä. Soberistin missio on muuttaa käsityksiä alkoholista ja raittiista elämästä & tarjota vaihtoehto alkoholista vapautumiseen.
“Olen saanut Soberistin valmennuksessa voimavaroja, motivaatiota ja minäpystyvyyden tunteen vaikuttaa omaan hyvinvointiini”

“Olen saanut Soberistin valmennuksessa voimavaroja, motivaatiota ja minäpystyvyyden tunteen vaikuttaa omaan hyvinvointiini”

OLEN Liisa, 59-vuotias yliopistotutkija ja -opettaja. Havahduin varmaankin jo kymmenkunta vuotta sitten siihen, että käytin liikaa alkoholia. OLIN ollut lähes raitis 40-vuotiaaksi saakka, mutta avioero, rankat elämänvaiheet ja alkoholistiperheen traumaattisten lapsuusmuistojen herääminen saivat minut tarttumaan oluttölkkiin näinkin myöhään. Riippuvuuteni kehittyi pikkuhiljaa, noin 10–15 vuoden aikana. Viimeisen viiden vuoden aikana voi puhua jo ongelmasta, sillä tissuttelin […]

Työnantajat ovat havahtuneet alkoholiongelman ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin

Työnantajat ovat havahtuneet alkoholiongelman ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin

SUOMEN työpaikoilla on perinteisesti tarjottu apua alkoholiongelmaan siinä vaiheessa, kun ongelma on näkyvä ja siihen on puututtava. Hoitovaihtoehdot ovat olleet ohjaus työterveyteen ja mahdollisesti katkaisu- tai laitoshoitoon. SAMAAN aikaan työpaikoilla on iso joukko ihmisiä, jotka ovat tulleet riippuvaiseksi alkoholista, mutta ongelma ei vielä näy ulospäin. Harva heistä uskaltaa mennä työterveyteen kertomaan asiasta, ennen kuin on […]

Maailman paras alkoholiton punaviini

Maailman paras alkoholiton punaviini

Kaupan hyllystä löytyy nykyään vaikka kuinka paljon alkoholittomia oluita, jotka eivät maultaan juurikaan eroa maultaan holillisesta versiostaan. Omasta mielestäni ne ovat jopa parempia, kuin holilliset, mutta minä en ollutkaan mikään kova oluenjuoja. Viiniä kyllä kului kohtuuttoman paljon ennen kuin jätin alkoholin kokonaan. ILOKSENI myös hyviä alkoholittomia valko- ja kuohuviinejä löytyy ihan perusmarketistakin. Mutta ikävä kyllä […]

“Soberistissa resonoi erilainen ajattelu- ja puhetapa alkoholiriippuvuudesta”

“Soberistissa resonoi erilainen ajattelu- ja puhetapa alkoholiriippuvuudesta”

Esittelyssä Soberistin asiantuntija, valmentaja ja terapeutti Piia Koivumäki. Olen Piia Koivumäki ja soberisti. Ammatilliselta taustaltani olen filosofi, päihdesosiaalityöntekijä sekä psykologian ja päihdetyön opettaja. Olen myös parhaillaan voimavarakeskeisen lyhytterapian koulutuksessa. ROOLINI Soberistissa on toimia asiantuntijana, kehittäjänä, valmentajana sekä terapeuttisen tuen eli psykososiaalisen keskusteluavun antajana. LÖYSIN Soberistin muutama vuosi sitten Facebookista, jossa minulle alkoi tulla Soberistin mainoksia. […]

Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Alkoholiriippuvuuden varhainen tunnistaminen ja siihen annettava varhainen tuki ovat tärkeitä riippuvuuden voittamiseksi varhaisessa vaiheessa. Olemme liian pitkään kohdistaneet resurssimme pääasiassa pitkälle edenneeseen vakavaan päihderiippuvuuteen ja sen (laitos)hoitoon. Resurssien kohdentaminen lähinnä vakavan päihderiippuvuuden hoitoon ei ole järkevää, koska ehkäiseminen on perustellumpaa niin kustannuksiltaan kuin inhimillisen kärsimyksenkin kannalta.   Uudistettu sosiaalihuoltolaki (2023, 24 §) ja päihde- ja […]

Raitistumistarina: Join 5 litraa viiniä viikossa

Raitistumistarina: Join 5 litraa viiniä viikossa

Kaarina liittyi Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -verkkokurssille vuodenvaihteessa. Hän kertoo nyt raitistumistarinansa: miten hänen alkoholiongelmansa kehittyi, ja miten hän onnistui vapautumaan alkoholista. HAVAHDUIN alkoholiongelmaani siinä vaiheessa, kun olin pari vuotta lääkinnyt työuupumustani viinillä. Tai olinhan minä tiedostanut riippuvuuteni jo aiemmin, mutta en ollut valmis lopettamaan.Alkoholi oli minulle selviytymiskeino. Sen avulla sinnittelin itselleni sopimattomassa työssä […]

Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti

Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti

Soberisti Oy tiedottaa                                                                 22.3.2023 Yksi isoimmista haasteista alkoholiriippuvuuden hoidossa yksilön ja yhteiskunnan kannalta on, että apua saavat vain ne, jotka ovat pohjalla. Ennaltaehkäisyyn ja varhaisen vaiheen apuun ei ole riittävästi panostettu. Nykyiset varhaisen vaiheen hoitomenetelmät eivät vastaa toiseen isoon haasteeseen: ne, joiden ongelma ei vielä näy ulospäin, eivät hae apua leimautumisen pelossa — eivätkä he […]

”Hyvä äiti ei juo” ja muita uskomuksia

”Hyvä äiti ei juo” ja muita uskomuksia

NAISTENPÄIVÄNÄ on syytä nostaa esiin tasa-arvo-ongelmat liittyen alkoholiin ja päihdehoitoon. YHTEISKUNNASSAMME suhtaudutaan eri tavalla naisen ja miehen juomiseen, ja etenkin äidin ja isän alkoholinkäyttöön ja niistä syntyviin ongelmiin. ÄIDIT tiedostavat tämän, ja se estää heitä hakemasta apua ajoissa. Yhä useampi nainen tissuttelee kotona salaa. Tutkimukset paljastavat, että naisten alkoholikuolemat ovat nelinkertaistuneet 20 vuodessa. NAISEN ja etenkin äidin ongelmajuominen […]

Joonas oli 7 vuotta absolutisti, kunnes alkoi epäillä, oliko hänellä sittenkään ongelmaa

Joonas oli 7 vuotta absolutisti, kunnes alkoi epäillä, oliko hänellä sittenkään ongelmaa

“MINULLE oli tärkeää saada apua oikeasti anonyymisti, mutta kuitenkin niin, että saan olla porukassa.”

Tarjous päättyy torstaina 30.11.!

Tarjous päättyy torstaina 30.11.!

Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -verkkokurssin kaamostarjous päättyy! Nyt pääset mukaan 792 eurolla (66 €/kk), perjantaina on taas normaalihinta 992 €. SOBERISTIN palveluun ei vielä ole mahdollista saada palveluseteleitä tai maksusitoumuksia, ja on ymmärrettävää, ettei läheskään kaikilla halukkailla ole varaa kerralla maksaa kurssia. ASIAKASKYSELYIDEN perusteella kurssi maksaa itsensä takaisin 2-3 kuukaudessa, kun asiakkaat pääsevät eroon alkoholista, eikä […]

Kaikkia alkoholiriippuvuudesta toipuvia/toipuneita ei voida niputtaa aivosairaiksi alkoholisteiksi

Kaikkia alkoholiriippuvuudesta toipuvia/toipuneita ei voida niputtaa aivosairaiksi alkoholisteiksi

YHTEISKUNNASSAMME elää voimakas käsitys siitä, päihderiippuvuus on krooninen (parantumaton) aivosairaus. Tämän näkemyksen mukaan jo varhainen ongelmakäyttö on merkki siitä, että yksilö sairastaa kroonista alkoholismisairautta ja on alkoholisti. Aivosairauspuhe näkyy paitsi sosiaalisen median keskusteluissa myös ihan tavallisissa kohtaamisissa arjessa ja perinteisessä mediassa. Jopa ALKON etusivulla kerrotaan, että alkoholiriippuvuus on aivojen sairaus. EI OLE harvinaista, että varhaiseen ongelmakäyttöönsä […]