Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Piia Koivumäki

Alkoholiriippuvuuden varhainen tunnistaminen ja siihen annettava varhainen tuki ovat tärkeitä riippuvuuden voittamiseksi varhaisessa vaiheessa. Olemme liian pitkään kohdistaneet resurssimme pääasiassa pitkälle edenneeseen vakavaan päihderiippuvuuteen ja sen (laitos)hoitoon.

Resurssien kohdentaminen lähinnä vakavan päihderiippuvuuden hoitoon ei ole järkevää, koska ehkäiseminen on perustellumpaa niin kustannuksiltaan kuin inhimillisen kärsimyksenkin kannalta.  

Uudistettu sosiaalihuoltolaki (2023, 24 §) ja päihde- ja riippuvuusstrategia vuoteen 2023 (Kotovirta ym. 2021) painottavat ehkäisevää päihdetyötä ja varhaista tukea alkoholiriippuvuuteen.

RIIPPUVUUDEN kehittyminen on tärkeä hahmottaa ajallisena, kehkeytyvänä prosessina.
Vakavasti päihderiippuvaiset ovat joskus olleet riippuvuuden varhaisessa vaiheessa. Jossakin elämäntilanteessa he ovat syystä tai toisesta alkaneet juomaan liikaa. Havahtuminen omaan ongelmalliseen alkoholin käyttöön on varhaisessa vaiheessa helpompaa, kuin myöhemmin riippuvuuden ollessa pitkälle kehittynyt.

Muutosvaihemallin mukaan varhaiseen pohdintavaiheeseen havahtunut yksilö pohtii varovaisesti ongelman ja muutoksen mahdollisuutta omalla kohdallaan. (Prochaska ym. 1992). Juuri tähän merkittävään vaiheeseen yksilö tarvitsee toivoa ja tukea, jotta omakohtainen ja kestävä päätös mahdollistuu.  

SAAVATKO varhaiset havahtujat yhteiskunnassamme varhaista valmennusta, tai matalan kynnyksen terapeuttista tukea siihen kuormittavaan elämäntilanteeseen, josta selviytyäkseen he alkavat juomaan?

Tarve ja tuki eivät kohtaa ainakaan Helsingin Sanomien korkeasti koulutetun, ja työnsä hyvin hoitavan naislukijan mielipiteen mukaan (HS 9.2.2021). Nainen kertoo havahtuneensa tissutteluunsa ja hakeneensa varhain apua. Hän ei kuitenkaan saanut tarvitsemaansa tukea. Päinvastoin hänet passitettiin puhallusseurantaan, vaikka kertomansa mukaan ei ole ikinä ajanut humalassa.

Tuen tarve ja tuki on saatava kohtaamaan, koska usein se on edellytys varhaiselle toipumiselle. (ks. esim. Kuusisto 2010.)

Soberisti – varhaiseen alkoholiriippuvuuteen havahtuminen
ja tuki juomisen lopettamiseen

Soberisti keskittyy riippuvuuden varhaiseen problematiikkaan ja tuottaa päihdesäädösten mukaista ehkäisevää, matalankynnyksen ja anonyymiä ammatti- ja vertaistukea. Soberisti tarjoaa tukea siihen kuormittavaan elämäntilanteeseen, jossa alkoholista yksilölle on kohtuukäytön sijaan tullut selviytymiskeino.

Soberistin taustalla oleva ihmis- ja riippuvuuskäsitys, jota kehitän väitöstutkimuksessani, eroaa tänä päivänä vallitsevasta alkoholiongelman sairausmallista, joka käsittää alkoholiriippuvuuden neurobiologisena aivosairautena. (ks. esim. Volkow & Koob 2015.)  

TOISIN kuin sairausmallin mukaisesti ymmärretty geneettinen ja krooninen alkoholismi, ja sen kallis (laitos)hoito, Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen perustuva elämäntilanteinen näkökulma addiktioon kirkastaa riippuvuuden ajallisesti elämäntilanteessa kehkeytyvää prosessia ja näin ollen perustelee myös matalan kynnyksen varhaista tukea.

Elämäntilanteinen näkökulma addiktioon korostaa koetun elämäntilanteen merkitystä riippuvuuden kehittymisessä sen varhaisessa vaiheessa.

Rauhalan filosofisen ihmistutkimuksen valossa addiktio ei kuvaudu kroonisena aivosairautena, vaan koettuna elämäntilanteen ongelmana, jossa alkoholinkäytöstä on muodostunut selviytymiskeino haastavassa elämäntilanteessa.

KÄYTÄNNÖN auttamistyötä kohdennettaessa ja ongelmallisesti alkoholia käyttävän toipumispääoman arvioimisessa on tarkasteltava asiakkaan muutosvaihemallin mukaista muutosvalmiutta, alkoholiongelman vaikeusastetta, minäpystyvyysodotuksia sekä uskomuksia hoidon merkityksestä omalle toipumiselle. (Kuusisto 2010.)

Alkoholismi on elinikäinen aivosairaus, josta ei voi parantua -ajattelun vastapainoksi elämäntilanteinen näkökulma addiktioon korostaa toivoa, toimijuutta ja minäpystyvyyttä. Näihin kaikkiin Soberisti tarjoaa valmennusta ja terapeuttista tukea.

Piia Koivumäki,
Soberistin asiantuntija- ja valmentaja


Lähteet:

Koivumäki, P. (2022). Eletty elämäntilanne päihdesosiaalityössä: filosofinen analyysi Rauhalan ihmiskäsityksen situaation käsitteestä. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 30(2).

Koivumäki, P. (2020). Kehollisuuden ulottuvuudet Lauri Rauhalan holistisessa ihmiskäsityksessä-esimerkkinä addiktio. Psykoterapia, 39(4).

Koivumäki, P. (ilmestyy Psykoterapiassa myöhemmin). Persoonan eletty addiktio: Filosofinen analyysi Rauhalan ihmiskäsityksen tajunnasta esimerkkinä addiktio.

Kotovirta, Elina; Markkula, Jaana; Pajula, Mari; Paavola, Meri; Honkanen, Reetta; Tuominen, Ismo (2021) Päihde- ja riippuvuusstrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163002

Kuusisto, K. (2010). Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa.

Prochaska, James, DiClemente, Carlo & Norcross, John 1992. In search how people change: Applications to addictive behaviors. American Psychologist 47/1992

Sosiaalihuoltolaki (2023, 24 §) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L3P24

Tyly kohtelu päihdepoliklinikalla sai minut katumaan, että hain apua alkoholiongelmaani.  (2021) Mielipide. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007790442.html

Volkow, N. D., & Koob, G. (2015). Brain disease model of addiction: why is it so controversial? The Lancet Psychiatry, 2(8), 677–679.

Ira Koivu

Ira Koivu

Soberisti vuodesta 2015. Vapaa viinistä -kirjailija, muutosvalmentaja, yrittäjä. Soberistin missio on muuttaa käsityksiä alkoholista ja raittiista elämästä & tarjota vaihtoehto alkoholista vapautumiseen.
Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Alkoholiriippuvuuden varhainen tunnistaminen ja siihen annettava varhainen tuki ovat tärkeitä riippuvuuden voittamiseksi varhaisessa vaiheessa. Olemme liian pitkään kohdistaneet resurssimme pääasiassa pitkälle edenneeseen vakavaan päihderiippuvuuteen ja sen (laitos)hoitoon. Resurssien kohdentaminen lähinnä vakavan päihderiippuvuuden hoitoon ei ole järkevää, koska ehkäiseminen on perustellumpaa niin kustannuksiltaan kuin inhimillisen kärsimyksenkin kannalta.   Uudistettu sosiaalihuoltolaki (2023, 24 §) ja päihde- ja […]

Työnantajat ovat havahtuneet alkoholiongelman ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin

Työnantajat ovat havahtuneet alkoholiongelman ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin

SUOMEN työpaikoilla on perinteisesti tarjottu apua alkoholiongelmaan siinä vaiheessa, kun ongelma on näkyvä ja siihen on puututtava. Hoitovaihtoehdot ovat olleet ohjaus työterveyteen ja mahdollisesti katkaisu- tai laitoshoitoon. SAMAAN aikaan työpaikoilla on iso joukko ihmisiä, jotka ovat tulleet riippuvaiseksi alkoholista, mutta ongelma ei vielä näy ulospäin. Harva heistä uskaltaa mennä työterveyteen kertomaan asiasta, ennen kuin on […]

Maailman paras alkoholiton punaviini

Maailman paras alkoholiton punaviini

Kaupan hyllystä löytyy nykyään vaikka kuinka paljon alkoholittomia oluita, jotka eivät maultaan juurikaan eroa maultaan holillisesta versiostaan. Omasta mielestäni ne ovat jopa parempia, kuin holilliset, mutta minä en ollutkaan mikään kova oluenjuoja. Viiniä kyllä kului kohtuuttoman paljon ennen kuin jätin alkoholin kokonaan. ILOKSENI myös hyviä alkoholittomia valko- ja kuohuviinejä löytyy ihan perusmarketistakin. Mutta ikävä kyllä […]

“Soberistissa resonoi erilainen ajattelu- ja puhetapa alkoholiriippuvuudesta”

“Soberistissa resonoi erilainen ajattelu- ja puhetapa alkoholiriippuvuudesta”

Esittelyssä Soberistin asiantuntija, valmentaja ja terapeutti Piia Koivumäki. Olen Piia Koivumäki ja soberisti. Ammatilliselta taustaltani olen filosofi, päihdesosiaalityöntekijä sekä psykologian ja päihdetyön opettaja. Olen myös parhaillaan voimavarakeskeisen lyhytterapian koulutuksessa. ROOLINI Soberistissa on toimia asiantuntijana, kehittäjänä, valmentajana sekä terapeuttisen tuen eli psykososiaalisen keskusteluavun antajana. LÖYSIN Soberistin muutama vuosi sitten Facebookista, jossa minulle alkoi tulla Soberistin mainoksia. […]

Raitistumistarina: Join 5 litraa viiniä viikossa

Raitistumistarina: Join 5 litraa viiniä viikossa

Kaarina liittyi Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -verkkokurssille vuodenvaihteessa. Hän kertoo nyt raitistumistarinansa: miten hänen alkoholiongelmansa kehittyi, ja miten hän onnistui vapautumaan alkoholista. HAVAHDUIN alkoholiongelmaani siinä vaiheessa, kun olin pari vuotta lääkinnyt työuupumustani viinillä. Tai olinhan minä tiedostanut riippuvuuteni jo aiemmin, mutta en ollut valmis lopettamaan.Alkoholi oli minulle selviytymiskeino. Sen avulla sinnittelin itselleni sopimattomassa työssä […]

Osallistu webinaariin ja lunasta lahjakortti!

Osallistu webinaariin ja lunasta lahjakortti!

Tervetuloa webinaariin 19.5.2023 klo 15–16 kuulemaan vastaus kysymykseen: ”Miten raitistuminen voi muka olla helppoa ja hauskaa?”Edellä mainittu kysymys on usein esitetty Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -muutosvalmennuksen kehittäjälle, Ira Koivulle. Nyt hän vastaa kysymykseen kerralla useammalle kuulijalle. KENELLE?Webinaari on tarkoitettu kaikille, joita aihe kiinnostaa: heille, joilla itsellään tai jonka läheisellä on alkoholiongelma. Työnantajille, työntekijöille, pienten […]

VAPPUALE VERKKOKURSILLE!

VAPPUALE VERKKOKURSILLE!

Kun normaalihinta vuoden verkkovalmennukselle on 992 €, saat sen nyt hintaan 793,6 €!

Alennuskampanja on voimassa 27.4.-5.5.2023

Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti

Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti

Soberisti Oy tiedottaa                                                                 22.3.2023 Yksi isoimmista haasteista alkoholiriippuvuuden hoidossa yksilön ja yhteiskunnan kannalta on, että apua saavat vain ne, jotka ovat pohjalla. Ennaltaehkäisyyn ja varhaisen vaiheen apuun ei ole riittävästi panostettu. Nykyiset varhaisen vaiheen hoitomenetelmät eivät vastaa toiseen isoon haasteeseen: ne, joiden ongelma ei vielä näy ulospäin, eivät hae apua leimautumisen pelossa — eivätkä he […]

”Hyvä äiti ei juo” ja muita uskomuksia

”Hyvä äiti ei juo” ja muita uskomuksia

NAISTENPÄIVÄNÄ on syytä nostaa esiin tasa-arvo-ongelmat liittyen alkoholiin ja päihdehoitoon. YHTEISKUNNASSAMME suhtaudutaan eri tavalla naisen ja miehen juomiseen, ja etenkin äidin ja isän alkoholinkäyttöön ja niistä syntyviin ongelmiin. ÄIDIT tiedostavat tämän, ja se estää heitä hakemasta apua ajoissa. Yhä useampi nainen tissuttelee kotona salaa. Tutkimukset paljastavat, että naisten alkoholikuolemat ovat nelinkertaistuneet 20 vuodessa. NAISEN ja etenkin äidin ongelmajuominen […]

Joonas oli 7 vuotta absolutisti, kunnes alkoi epäillä, oliko hänellä sittenkään ongelmaa

Joonas oli 7 vuotta absolutisti, kunnes alkoi epäillä, oliko hänellä sittenkään ongelmaa

“MINULLE oli tärkeää saada apua oikeasti anonyymisti, mutta kuitenkin niin, että saan olla porukassa.”

Alekoodi kurssille ja tietoa tulevasta Korkki kiinni -kickstartista!

Alekoodi kurssille ja tietoa tulevasta Korkki kiinni -kickstartista!

Toivottavasti kesäsi on ollut palauttava ja virkistävä? Mikäli kesä meni tissutellessa ja olo on nyt sellainen, että kaivattaisiin lomaltapaluulomaa, olisiko hyvä aika miettiä joko pidempää taukoa juomisesta tai kokonaan lopettamista? Jos olet valmis lopulliseen eroon alkoholista, tule mukaan Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -verkkovalmennukseen. Pääset vuoden kestävälle muutosmatkalle 25 % alennettuun hintaan, jos tulet mukaan […]

SANO HYVÄSTIT KÄNNIKESÄLLE JA LUNASTA JUHANNUSTARJOUS!

SANO HYVÄSTIT KÄNNIKESÄLLE JA LUNASTA JUHANNUSTARJOUS!

Liity mukaan Soberistin verkkovalmennukseen kesäkuun aikana ja saat KOLME (3) TERAPIASESSIOTA kaupan päälle! Alkaako lomasi pian? Aivan ihanaa – mutta samalla pelottavaa!Tuleeko taas juotua enemmän kuin piti? Tissutteletko taas mökillä, terassilla tai parvekkeella koko kesän? Ehkä riekut bileissä umpikännissä? Meneekö juominen yli? Karkaako mopo käsistä aina?Oletko totaalisen kypsynyt? Haluatko muutosta? Kaipaatko kesälomaa, josta todella voi […]