Alkoholismiin ja alkoholista luopumiseen liittyvät myytit ja väärinkäsitykset 

Puhkomme nyt alkoholismiin ja alkoholiriippuvuuteen liittyvät myytit ja kuplat yksi kerrallaan. Voit katsoa videon tai lukea artikkelin videon alta.


 
1. ”Alkoholismi* on merkki heikkoudesta.” 

Itse asiassa alkoholistit ja alkoholiriippuvaiset ovat tutkitusti usein henkisesti ja fyysisesti vahvoja yksilöitä. Tätä on tutkittu Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja todettu, että älykkäät ihmiset juovat enemmän kuin vähemmän älykkäät. Tätä tulosta on perusteltu sillä, että älykäs ihminen on utelias ja kokeilee yleensä ensimmäisenä uusia käyttäytymismalleja. Evoluution kannalta alkoholin käyttäminen on uutta. 

Entäpä sitten fyysinen kestävyys? Alkoholi kuormittaa elimistöä, ja sen kestäminen vaatii hyvää fysiikkaa. Toimintakykyiset alkoholistit ovat usein keskimääräistä vahvempia fysiikaltaan: he kestävät suuria määriä alkoholia ja pystyvät silti hoitamaan hyvin pitkään velvollisuutensa.  

2. Raitistuminen on vain alkoholin käytön lopettamista. 

Alkoholin käytön lopettaminen on yksi tärkeä osa raitistumista, mutta jotta raitistuu sekä henkisesti että fyysisesti – ja pysyvästi, prosessi on paljon kokonaisvaltaisempi. Se vaatii paitsi alkoholin käytön lopettamisen, myös elämän- ja ajattelu- ja toimintatapojen muutoksen, myös vertaistukea ja usein myös ammatillista apua. Vertaistueksi joillekin riittävät kirjalliset raitistumistarinat, blogit ja somekanavat, toiset tarvitsevat vertaisryhmiä. 

3. “Jos voit olla juomatta hetken, et ole alkoholisti.” 

Alkoholismi ei ole määriteltävissä pelkästään sen perusteella, kuinka kauan henkilö pystyy olemaan juomatta. On olemassa myös ns. ”tuurijuoppoja”, jotka voivat sinnitellä pitkiäkin aikoja juomatta, mutta sitten kun korkki aukeaa, lähtee siitä pitkäkestoinen juoppoputki päälle, joka saattaa päättyä vasta, kun henkilö on joutunut juoppohulluutena (Delirium tremens) tunnettuun tilaan ja joudutaan toimittamaan putkaan (koska on vaarallinen itselleen ja/tai muille), sairaalaan tai katkaisuhoitoon. 

4. “Alkoholismi on vain ongelma juojalle itselleen.” 

Alkoholismi vaikuttaa laajasti myös alkoholistin perheeseen, ystäviin ja työyhteisöön. Se voi aiheuttaa taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja traumoja läheisille. Pelkästään Suomessa alkoholi (ei vain alkoholistien, vaan ”tavallisten” suomalaisten perheenisien ja äitien alkoholinkäyttö) aiheuttaa vuosittain 0,5–1 miljardin euron tuotannon menetykset, alkoholin vuoksi ennenaikaisesti kuolleet aiheuttavat 900 miljoonan euron menetykset vuosittain, alkoholin aiheuttamat poissaolot tuottavat työantajille vuosittain 282–424 miljoonan euron menetykset.  

5. “Vieroitusoireita saavat vain alkoholistit.” 

Joka kerta, kun on käyttänyt alkoholia enemmän kuin kohtuuannoksen (12 cl viiniä tai pullo keskiolutta) keho käy läpi vieroitusoireet. Alkoholi on hermomyrkky ja kun se poistuu elimistöstä, se tuntuu vieroitusoireina. Krapula on vieroitusoire – ja se on sitä silloinkin, kun krapula on lievä. 

6. ”Alkoholismi voidaan parantaa tahdonvoimalla” 

Alkoholismin taustalla on usein muitakin syitä, kuin vain alkoholin käyttö. Nämä muut syyt voivat vaatia esimerkiksi terapiaa. Lisäksi alkoholin jättäminen on todella iso muutos yhteiskunnassa, jossa suurin osa aikuisista käyttää alkoholia ja juominen koetaan positiiviseksi sosiaaliseksi tavaksi. Isot muutokset vaativat muutakin kuin tahdonvoimaa, sillä tahdonvoima vie energiaa eikä muutosta jaksa ylläpitää pitkään sen varassa. 
Ihminen ajautuu helposti tahdonvoiman pettäessä takaisin vanhoihin tapoihinsa. 

7. ” Alkoholistit juovat joka päivä.” 

Katso kohta 3: ”Jos voit olla juomatta hetken, et ole alkoholisti.” 

8. “Alkoholismi on itse aiheutettu ongelma.” 

Vaikka alkoholin käyttö on henkilön oma valinta, riippuvuuden kehittyminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat monet tekijät, kuten ympäristö, elämäntilanne ja geenit. Vaikka alkoholismin taustalla voi olla usein perinnöllinen alttius, ympäristötekijöiden osuus alkoholismin synnyssä on aina vähintään puolet: ympäristö voi joko suojata tai vahingoittaa. Myös ympäristön asenteet vaikuttavat. Suomessa moni juo ympäristön painostuksesta enemmän kuin haluaisikaan, ja saattaa lopulta huomata, että säännöllinen juominen on laukaissut addiktion. 

9. “Alkoholistit ovat helppo tunnistaa.”

Alkoholismi ei aina näy päällepäin – etenkään vielä siinä vaiheessa, kun alkoholisti on toimintakykyinen. Monet alkoholistit pystyvät ylläpitämään normaalia elämää, mukaan lukien työtä ja perhesuhteita. Monet myös urheilevat ja syövät terveellisesti kompensoidakseen alkoholinkäyttöään, eikä juominen näy kasvoista ennen kuin alkoholismi on jo pitkällä. 

10. “Voimakkaat vieroitusoireet ovat aina merkki alkavasta tai jo kehittyneestä alkoholiriippuvuudesta.” 

Vaikka voimakkaat vieroitusoireet voivat olla merkki alkoholiriippuvuudesta, ne eivät ole ainoa indikaattori. Monet muutkin tekijät vaikuttavat​​. Katso kohta 5. 

11. “Alkoholismista toipuminen on vaikeaa

Alkoholiongelmasta vapautuminen voi olla myös helppoa ja hauskaa. Miten se muka on mahdollista? 

Soberistin Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -valmennus on sinulle, joka haluat eroon alkoholista mutta et koe olevasi alkoholisti, etkä koe tarvitsevasi fyysisiä vertaistukiryhmiä. Valmennus on kokonaisvaltainen hyvinvointipaketti, jossa paitsi pistät korkin kiinni, teet sen ilolla ja pysyvästi – ja lähdet kohti omannäköistä unelmaelämää.

Tutustu valmennukseen klikkaamalla painiketta alla.


*Me Soberistissa emme mielellämme käytä sanaa alkoholisti, sillä se on leimaava termi, jonka alle niputetaan paljon ominaisuuksia, jotka pätevät vain pieneen osaan alkoholiriippuvaisista. Mutta koska haluamme, että ne, jotka palveluamme tarvitsevat, myös löytävät meidät, meidän on alistuttava hakukoneoptimoinnin lainalaisuuksiin ja käytettävä teksteissämme netistä haettua “alkoholismi” sanaa.