Alkoholismin hoito – vaihtoehdot vuonna 2023

Alkoholiriippuvuutta voidaan yleisyytensä perusteella kutsua jopa kansansairaudeksi. Yleisyytensä vuoksi alkoholismin hoito on myös yksi Googlen ja muiden hakukoneiden suosituimmista hakutermeistä – ja hyvin todennäköisesti siksi myös sinä luet tätä artikkelia juuri nyt.

Potilaan lääkärilehden mukaan alkoholiriippuvuus koskettaa noin 5–10 prosenttia suomalaisista. Todellisuudessa lukema on suurempi, sillä osa alkoholiriippuvaisista ei koskaan hae itselleen hoitoa. Jotkut juovat itsensä ennemmin hengiltä kuin lopettavat juomisen, mutta vielä suurempi joukko jättää hakematta apua siksi, etteivät he identifioi itseään alkoholistiksi. Tällainen henkilö ei useinkaan ole vielä aiheuttanut juomisellaan haittaa, joka näkyisi ulkopuolelle. Sen sijaan hän saattaa olla hyvinkin menestynyt työssään ja hoitaa muutkin velvoitteensa moitteetta pitäen samalla kulisseja pystyssä. Alkoholismiin ja alkoholin riskikäyttöön liittyy vahva häpeän stigma. 

Koska alkoholi kuitenkin aina altistaa käyttäjänsä erilaisille haittavaikutuksille, olisi tärkeää, että jokainen, joka haluaa apua tilanteeseensa, löytäisi itselleen sopivan hoitomuodon. Perinteiset laitos- tai lähihoitoa vaativat hoitomenetelmät ovat tärkeitä, mutta eivät sovi kaikille. Toistaiseksi ne ovat kuitenkin eniten esillä. Tämä johtaa siihen, ettei kaikkia hoitomuotoja hyödynnetä tehokkaasti. Kyse voi olla siitä, ettei kaikkia hoitomuotoja tunneta. 

Tässä artikkelissa esittelemme kattavasti Suomessa tarjolla olevat yleiset alkoholismin hoitomenetelmät sekä Soberisti®-metodin, joka on suunnattu heille, jotka kaipaavat toisenlaista tukea raitistumiseen. On tärkeää, että sinä löydät juuri omiin tarpeisiisi sopivan menetelmän, sillä toiset kaipaavat enemmän tukea ja ehkä jopa lääkehoitoa, ja toiset voivat raitistua itsenäisesti saadessaan käyttöönsä oikeat työkalut ja tuen.

Alkoholismin hoito – hoitomuodon valinta riippuu yksilöllisistä tarpeista

Alkoholiriippuvaisilla on tiettyjä yhteisiä tunnuspiirteitä. Kuitenkin myös yksilölliset tarpeet, tilanteet ja tavat käsitellä asiaa tulee ottaa huomioon alkoholismin hoitomuodon valinnassa.

Yhteistä alkoholista riippuvaisilla on muun muassa:

 • Pakonomainen tarve käyttää alkoholia säännöllisesti tai liiallisesti tietyissä tilanteissa. Pakonomaisuus voi olla toisinaan vaikeaa myöntää itselle. 
 • Alkoholin käyttö aiheuttaa syyllisyyden, häpeän ja epäonnistumisen tunteita
 • Alkoholin liikakäyttö vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen
 • Läheiset voivat kokea alkoholista riippuvaisen käytöksen häiritsevänä, epäluotettavana tai pakonomaisena

Yksilölliset erot kuitenkin näkyvät yleisessä elämänhallinnassa. Osa alkoholiriippuvaisista ei pysty selviytymään arkipäiväisistä askareista ja rutiineista, vaan ajautuu yhteiskunnan ulkopuolelle eikä näe oman elämänsä merkitystä osana yhteisöä. Osa sen sijaan selviytyy arjesta ongelmitta. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö hoitaa työnsä, perheensä, lasten harrastukset ja omat harrastukset, vaikka alkoholin käyttö olisikin ongelmakäytön tasolla.

Mikä sitten on ongelmakäyttöä? Alkoholismille on olemassa maailmanterveysjärjestö WHO:n luoma ja Suomessakin käytössä olevan ICD-10 tautiluokituksen mukainen diagnoosi ja diagnostiset kriteerit. Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen. Vaikkei henkilön alkoholin käyttäytyminen täyttäisikään diagnostisia kriteereitä, voi silti olla kyse päihderiippuvuudesta, joka pitää riippuvaista henkilöä otteessaan. Tämän vuoksi onkin selkeintä todeta, että alkoholi on ongelma silloin, kun se tuntuu siltä. 

Jokaisella alkoholiriippuvaisella on omat arkiset haasteensa, prioriteettinsa ja juurisyynsä, jotka ovat juomisen taustalla. Olemme myös kaikki yksilöitä: toiset ovat itseohjautuvia ja tekevät mieluummin yksin kuin ryhmässä, toisille ryhmän tuki on prioriteetti.
Nämä samat taustatekijät ovat myös vastauksia siihen, mikä alkoholismin hoitomuoto on toimivin. Eroja on myös siinä, kuinka vahvasti kyse on fyysisestä tai henkisestä riippuvuudesta.

Erilaiset alkoholismin hoitomuodot esittelyssä

Tässä artikkelissa käsittelemme viittä eri alkoholismin hoitovaihtoehtoa: Soberisti-metodia, A-klinikkaa, Minnesota-hoitoa, AA-kerhoa ja ContrAl-hoito-ohjelmaa. Alla olevasta taulukosta löydät nopean vertailun hoitovaihtoehtojen yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista.

Vapaaksi-viinistä helposti ja ilolla -verkkokurssi ja Soberisti®-metodi  

Soberisti-metodi on tarkoitettu high functioning-alkoholisteille – heille, jotka hoitavat arkensa moitteetta ja kätkevät juomisensa kulissien suojaan. Menetelmä sopii alkoholismin hoitoon erityisesti itseohjautuville, tuloksista motivoituville yksilöille. Soberisti-metodi sopii varhaisvaiheen alkoholiriippuvaiselle, jolla on voimavaroja ja kognitiivisia kykyjä muokata ajatusmallejaan ja tehdä muutoksia toimintatapoihinsa saadessaan siihen tukea ja työkalut. Soberisti-metodissa valmennettavat motivoituvat tuloksista, vapauden aikaan saamasta positiivisesta tunteesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa aidosti itse.

Soberisti-metodi sopii spontaaniin raitistumiseen, kun tilanne ei vielä ole ajautunut pahaksi eikä aiheuttanut merkittäviä haasteista arjesta selviytymiseen. 

Soberisti-metodin mukainen valmennus kestää vuoden, jonka aikana valmennettavalla on pääsy verkko-oppimisalustalla oleviin videovalmennuksiin, joista saa tukea ja työkaluja, joilla vapauttaa itsensä alkoholista. Lisäksi valmennettavat saavat vuoden ajan sähköpostiinsa tsemppiviestejä, jotka tukevat motivaatiota ja antavat hyödyllistä tietoa ja käytännön vinkkejä. Valmennukseen kuuluu myös pääsy vertaisyhteisöön, jossa saa tukea muilta soberisteilta. Jäsenet voivat myös osallistua lisävalmennuksiin, joita vetävät livenä verkon välityksellä eri alojen asiantuntijat, joista osa on myös kokemusasiantuntijoita.

Soberisti-metodi on aatteista ja uskonnoista riippumaton moderni päihdehoitomenetelmä, joka perustuu tutkittuun tietoon, muutosjohtamisen parhaisiin käytäntöihin ja kokemuksiin.
Valmennusten aiheet käsittelevät muun muassa käyttäytymispsykologiaa, muutosjohtamista, stressinhallintaa, traumoja, mindfulnessia, ravintoa ja liikuntaa. Vuosijäsenyyden jälkeen valmennettavilla on mahdollisuus jatkaa yhteisöjäsenenä.

Metodiin ei lähtökohtaisesti kuulu lääkehoitoa, mutta jokaisella on luonnollisesti oikeus hakea lääkäriltään tarvitsemaansa lääkehoidollista apua.  Soberistin vuoden kestävän perusvalmennuksen hinta on 800 €. Kurssin tukiryhmä on toistaiseksi vain naisille.

Lue lisää Soberisti-metodista ja liity mukaan 

A-klinikka

A-klinikka sopii alkoholismin hoitoon henkilölle, joka kaipaa lähitukea raitistumiseen. A-klinikasta on apua kun alkoholiin on kehittynyt myös vahva fyysinen riippuvuus henkisen riippuvuuden lisäksi. Kyse voi olla poliklinikkakäynneistä tai laitoshoidosta tuen tarpeesta riippuen. Poliklinikkakäynnit ovat yksittäisiä käyntejä, joiden aikana apua voi saada keskusteluavun, neuvonnan tai vieroitusoireiden hoidon muodossa.

Laitoshoito puolestaan on tapa katkaista riippuvuuskierre valvotussa tilassa hoitohenkilökunnan ollessa läsnä. Laitoshoidossa toipuminen on yhteisöllistä sekä hoitoon voidaan yhdistää myös lääkinnällistä hoitoa. Hoito kestää tyypillisesti 28 vuorokautta eli noin kuukauden. 

Laitoshoitojakson jälkeen A-klinikassa jatketaan hoitoa toisinaan intensiivisellä avohoidolla, jotta henkilö saisi muutokseen vielä lisätukea. Avohoito voidaan aloittaa myös ilman aiempaa laitoshoitojaksoa. Avohoito kestää 1–3 kuukautta.

Kolmas A-klinikan tarjoama alkoholismin hoitomuoto on intervallihoito, joka kestää 1–2 viikkoa. Intervallihoito on tarkoitettu laitos- tai avohoidon käyneille henkilöille ja sen tavoitteena on tukea alkoholittoman ja päihteettömän elämäntavan jatkuvuudessa. A-klinikkahoidon hinta on alkaen 315,00 € / hoitopäivä riippuen hoitotavasta.

Minnesota-hoito

Minnesota-hoitomuoto on alunperin Yhdysvalloissa, Minnesotassa kehitetty päihdehoitomuoto. Hoitomuodon pohjalla on anonyymien alkoholistien 12 askelta, johon hoito perustuu yhä nykypäivänäkin. Myös Minnesota-hoito sopii sellaisille päihderiippuvaisille, joille alkoholi aiheuttaa fyysistä riippuvuutta henkisen riippuvuuden lisäksi.

Hoidon keskeisenä periaatteena on se, että alkoholismi on perinnöllistä ja kyse on sairaudesta, joka vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. Hoidossa olevia nimitetäänkin asiakkaan sijaan aina potilaiksi. Hoitoon sopivuus varmistetaan lääkärin tarkastuksella, jonka jälkeen alkaa 28–35 päivää kestävä täysihoitojakso, jossa keskeisessä osassa on ryhmäterapia

Ensimmäisen kontaktin Minnesota-hoitoa tarjoaviin yrityksiin voi ottaa joko päihderiippuvainen itse tai hänen läheisensä. Minnesota-hoitoon osallistuminen ei edellytä osallistujalta paloa ja motivaatiota raitistumiseen, vaan se pyritään kaivamaan esiin hoidon aikana. Halu saapua paikan päälle riittää.

Minnesota-hoito järjestetään aina rauhallisessa hoitokeskuksessa eli avohoidosta tai omaehtoisesta hoidosta tässä ei ole kysymys. Hoitojakso alkaa 28–35 päivää kestävällä intensiivisella perushoitojaksolla, jonka tavoitteena on saada potilas ymmärtämään, että kyse on sairaudesta sekä myöntämään ongelma ja sen vaikutukset elämän osa-alueisiin. Perushoitojakso pohjautuu vahvasti vertaistukeen.

Hoitoon kuuluu myös läheisviikonloppu, jossa myös läheiset pääsevät oppimaan sairauden luonteesta. Jatkohoito jatkuu 11 kuukauden ajan kerran viikossa ja jatkohoitotapaamisiin ovat tervetulleita sekä potilaat että läheisviikonloppuun osallistuneet läheiset.

Suomessa Minnesota-mallista hoitoa tarjoavat useat eri hoitolaitokset, kuten esimerkiksi Kantamo Oy sekä Minnesota-Hoito Oy.

Hoidon hinta on n. 6500 euroa.

Anonyymit alkoholistit eli AA-kerho 

Anonyymit alkoholistit eli AA-kerho on vertaisyhteisö heille, jotka kokevat alkoholin itselleen ongelmaksi ja haluavat oppia elämään ilman alkoholia itsenäisesti raitistuen. AA-kerho perustuu täysin vertaistuellisuuteen, joten kyseessä ei varsinaisesti ole hoitomuoto, jossa elämänmuutokseen saisi apua asiantuntijoita. Siksi AA-kerhoon kuuluminen ei myöskään tarkoita sitä, että henkilö saisi tutkimustietoon perustuvia työkaluja muutoksensa tueksi, tai tarvittaessa lääkkeellistä hoitoa tai apua vieroitusoireisiin.

AA-kerhossa alkoholismi käsitetään myös sairautena Minnesota-hoidon tavoin. AA-kerho sopii heille, joka uskovat pystyvänsä raitistumaan vertuellisen keskustelun ansiosta. Ideologiaan kuitenkin kuuluu se, ettei koskaan voi olla varma onnistuuko juomisen hallitseminen tulevaisuudessa, vaan asiaa katsotaan päivä kerrallaan. AA:ssa seurataan toipumisessa 12 askelta.

AA-kerhon jäsenet käyvät säännöllisesti kokouksissa jakamassa kokemuksiaan ja oppiakseen 12 askeleesta. Kokouksia on sekä avoimia että suljettuja. Koska kyse on vertaisten yhteisöstä varsinaisen hoitomenetelmän sijaan, ei AA-kerhon jäsenyys maksa mitään. 

ContrAl 

ContrAl klinikat tarjoavat alkoholismin hoitoon ContrAl hoito-ohjelman, jossa lääkehoito yhdistyy kognitiivis-behavioraaliseen lyhytterapiaan. Kyse on siis avohoidosta eikä laitoshoitojaksoa vaadita missään vaiheessa. Muista menetelmistä poiketen ContAl-hoitomuodossa ei tavoitella täysin alkoholista vapaata elämää, vaan juomista hallitaan lääkkeellä, nalmefeenilla. Lääkettä annostellaan aina alkoholinkäytön yhteydessä. 

ContrAI:n kuvauksen mukaan hoito sopii sekä päivittäin että harvemmin alkoholia ongelmallisesti käyttävillä. Sopivuus hoito-ohjelmaan arvioidaan aina lääkärin alkutarkastuksessa. Hoito-ohjelma on kertasuoritus, joten ohjelma ei tarjoa tukea raitistumisen tai alkoholin käytön vähentämisen hoidon jälkeen. Hoitojakson kesto on 4–6 kuukautta.

Hoitojakso, lääkkeet sekä laboratotoriakäynnit mukaan lukien ContrAI-hoidon hinta on  2200–2400 €.

Alkoholismin hoito Soberisti-metodilla 

Soberisti®-metodissa alkoholista vapautumista lähestytään holistisesta näkökulmasta ja keskitytään erityisesti alkoholismin käytön juurisyihin, henkiseen riippuvuuteen sekä alkoholismin hoitoon ilon kautta. Siksi Soberisti-metodi sopii parhaiten heille, jotka juomisestaan huolimatta pystyvät yhä selviytymään arjestaan ja työstään, eivätkä ole vielä “pohjalla”. Soberisti on heille, jotka tietävät pystyvänsä raitistumaan omasta motivaatiosta käsin saadessaan käyttöönsä toimivat työkalut ja tuen.

Soberisti-metodin ideologiaan kuuluu ymmärrys siitä, että kaikki riippuvaiset eivät ole alkoholiin yhtä vahvasti fyysisesti addiktoituneita kuin toiset. Sen sijaan henkinen riippuvuus voi pitää vahvastikin otteessaan myös silloin, kun kyse on vain satunnaisesta alkoholin käytöstä. Soberistin mukaan alkoholi on ongelma silloin, kun se itsestä siltä tuntuu. Ei ole tarvetta päätyä pohjalle, jotta kipinä elämäntapamuutokselle saisi alkunsa.

10 faktaa Soberisti-metodista alkoholismin hoidossa

 1. Soberisti-metodissa syytä ei sysätä ihmiselle, vaan ymmärretään että alkoholi itsessään on addiktoiva aine, joka voi luoda haasteita kenelle tahansa.
 1. Me olemme kaikki erilaisia yksilöitä ja ongelman asteetkin vaihtelevat. Siksi on tärkeää tarjota myös muita hoitomuotoja, kuin laitoshoitoa tai anonyymien alkoholistien 12 askeleeseen perustuvia menetelmiä.
 1. Ratkaisu juomiseen löytyy juomisen juurisyistä. Meillä jokaisella on omat yksilölliset syymme, jotka johtavat juomiseen. Kyse voi olla siitä, ettei meillä ole toimivia työkaluja vaikeiden tunteiden sietämiseen, ja alkoholi on ollut äärimmäisen vaikeassa elämäntilanteessa selviytymiskeino. Soberistin metodissa opetellaan uusia keinoja selvityä erilaisista haasteista.
 1. Alkoholista luopumiseen ei tarvita tilannetta, jossa olet päätynyt pohjalle. Alkoholista vapautumisen voi aloittaa jo silloin, kun kaikki on vielä ulkoapäin katsottuna hyvin mutta juominen varjostaa elämää.
 1. Alkoholista vapautumisen ei tarvitse olla vaikeaa tai mahdotonta. Oikein oivallettuna se voi olla jopa helppoa ja hauskaa. 
 1. Päihteetön elämä on hauskempaa, sillä pääset kokemaan tilanteet ja tunteet juuri sellaisina kuin ne ovat – täynnä vivahteita. Kun alkoholi ei ole turruttamassa kokemuksia, tulee elämästä värikkäämpää ja hauskempaa.
 1. Alkoholista luopumisessa ei ole kyse menetyksestä, vaan siitä että saat elämääsi lisää aikaa, iloa, jaksamista ja hyvää oloa, rauhaa, luovuutta ja rahaa. 
 1. Alkoholista itsensä vapauttanut ei ole alkoholisti, joka ei voi enää juoda. Sen sijaan hän on soberisti, absolutisti, raitis ja/streittari ja ennen kaikkea vapaa.
 1. Alkoholiton elämä on kokonaisvaltainen elämänmuutos. Siksi käytössämme on kokonaisvaltaiset elämänmuutostyökalut. 

 1. Alkoholin ongelmakäytöstä on mahdollista toipua täysin. Soberisti on henkilö, joka nauttii elämästään ilman päihteitä, ja pitää kehostaan ja mielestään huolta kokonaisvaltaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kohtuukäyttöä pidettäisiin realistisena vaihtoehtona sen jälkeen, kun addiktio on kerran lauennut.

Kiinnostuitko vapauttamaan itsesi alkoholista Soberisti-metodin avulla? Lue lisää metodista ja valmennuksesta sekä liity mukaan yhteisöön. Me odotamme sinua!