Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti


Soberisti Oy tiedottaa                                                                 22.3.2023


Yksi isoimmista haasteista alkoholiriippuvuuden hoidossa yksilön ja yhteiskunnan kannalta on, että apua saavat vain ne, jotka ovat pohjalla. Ennaltaehkäisyyn ja varhaisen vaiheen apuun ei ole riittävästi panostettu.

Nykyiset varhaisen vaiheen hoitomenetelmät eivät vastaa toiseen isoon haasteeseen: ne, joiden ongelma ei vielä näy ulospäin, eivät hae apua leimautumisen pelossa — eivätkä he saa maksusitoumuksia tuhansien eurojen hoitoihin. Niinpä he jatkavat juomista ja ongelma pahenee.

Se että päästämme ongelman pahenemaan, maksaa pelkästään Suomessa jopa 3 miljardia euroa vuodessa. USAssa kustannus on 223,5 miljardia dollaria.

Suomessa alkoholin vuoksi ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen hinta on 900 miljoonaa euroa vuodessa. Alkoholista johtuvat poissaolot maksavat työnantajille 282–424 miljoonaa euroa vuodessa.


Soberistin online- & mobiilipalvelu tulee ratkaisemaan ongelman

Soberisti® -metodi perustuu moderniin tutkittuun tietoon, muutosjohtamiseen, kokemuksiin ja holistiseen näkökulmaan. Meidän palvelumme on tavoitettavissa 24/7 ja apu on käsillä heti, kun motivaatiopiikki iskee.

Soberistin mobiilipalvelu tulee tarjoamaan asiakkailleen enemmän, kuin yksikään markkinoilla oleva raitistumissovellus tätä ennen.

Se tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan yhteisöön ja vertaistapaamisiin AIDOSTI anonyymisti. Lisäksi sovellukseen tulee dating-osio, jossa alkoholista vapautuneet sinkut voivat etsiä kaltaistaan kumppania!

Mikä hienointa: se tarjoaa mahdollisuuden löytää läheltä vertaisiaan – missä päin maailmaa tahansa ja milloin tahansa!


Aloite on tullut asiakkailta

Soberisti on auttanut satoja suomalaisia vapaaksi päihderiippuvuudesta vuodesta 2021.
Tähän saakka palvelu on toiminut verkkosivuille koodattuna, mutta haasteena on ollut se, etteivät kaikki asiakkaat uskalla tulla yhteisöön ja vertaistapaamisiin.

Etenkin tunnetut ja merkittävissä rooleissa toimivat henkilöt jättävät nämä osiot väliin, sillä eivät halua tulla tunnistetuiksi. He pelkäävät – kuten kaikki varhaisessa vaiheessa apua hakevat – alkoholistiksi leimautumista.

Asiakkaillamme on ollut käytössä I am sober -sovellus, mutta he eivät koe sitä omakseen. He toivovat, että Soberistin palvelu olisi omassa taskussa, omana sovelluksenaan aina käytettävissä.

OLEMME RYHTYNEET TOIMEEN:
Soberistin mobiilisovellus tulee ylittämään asiakkaiden toiveet moninkertaisesti!
Soberistin online- ja mobiilipalvelu on äärimmäisen matalan kynnyksen palvelu, jossa ei ole pelkoa leimaantumisesta. Vertaistapaamisiin ja yhteisöön voi osallistua aidosti anonyymisti, avattarin.

Kaikki Soberistin nykyiset ja tämän vuoden aikana mukaan tulevat verkkokurssiasiakkaat saavat mobiilisovelluksen kaikkine herkkuineen maksutta käyttöönsä.
 

TULOSSA:


**

Soberisti online and mobile solution will solve the challenges of substance abuse treatment globally

One of the biggest challenges in the treatment of alcohol addiction from the point of view of the individual and society is that only those who are at the rock bottom get help. Not enough has been invested in prevention and early-stage help.

Current early-stage treatment methods do not meet another big challenge: those whose problem is not yet visible, do not seek help for the fear of stigmatization – and do not receive payment commitments for expensive treatments. Therefore, they just keep drinking and the problem gets worse.

Letting the problem get worse costs up to 3 billion euros a year in Finland alone.

 In the USA, the cost is 223.5 billion dollars.


Soberisti® -online & mobile service will solve the problem!


Our service is available 24/7 and help is available immediately when the motivation spike hits.

Soberisti-mobile service offers its customers more than any other sobriety application on the market.
It offers the opportunity to join the community and peer meetings TRULY anonymously. In addition, the application will have a dating section where “sober singles” can find each other.

Best of all: it offers the opportunity to find close matches – anywhere in the world, at any time!


A modern method based on research and experience

We offer early help to those whose problem is not yet visible on the outside. The Soberisti® method is based on modern researched knowledge, change management, experiences, and a comprehensive perspective.

With the help of Soberisti, you can get sober secretly, truly anonymously and with ease & joy!
Our service is available for anyone, anytime and anywhere!

The initiative came from customers

Soberisti has helped hundreds of Finns free from alcohol addiction since 2021. Until now, it has operated as an online service coded for websites, but the challenge has been that not all customers dare to come to the community and peer meetings.

They are afraid that they will be recognized and their secret will be revealed.

Our customers have used the I am Sober application, but they do not experience it as their own. They hope that Soberist’s service would be in their pocket, always available as its own application.


SO WE HAVE TAKEN ACTION:

We have started the development of the mobile application. Soberist’s mobile application will exceed customers’ wishes many times over.

Soberist’s online and mobile service is an extremely low-threshold service where there is no fear of being stigmatized. You can participate in peer-to-peer meetings and the community truly anonymously, with an avatar!

All Soberistis current online course customers and those who joines this year to the online course will get the mobile app with all its goodies for free.

Whats next?

Ira Koivu

Ira Koivu

Soberisti vuodesta 2015. Vapaa viinistä -kirjailija, muutosvalmentaja, yrittäjä. Soberistin missio on muuttaa käsityksiä alkoholista ja raittiista elämästä & tarjota vaihtoehto alkoholista vapautumiseen.
“Olen saanut Soberistin valmennuksessa voimavaroja, motivaatiota ja minäpystyvyyden tunteen vaikuttaa omaan hyvinvointiini”

“Olen saanut Soberistin valmennuksessa voimavaroja, motivaatiota ja minäpystyvyyden tunteen vaikuttaa omaan hyvinvointiini”

OLEN Liisa, 59-vuotias yliopistotutkija ja -opettaja. Havahduin varmaankin jo kymmenkunta vuotta sitten siihen, että käytin liikaa alkoholia. OLIN ollut lähes raitis 40-vuotiaaksi saakka, mutta avioero, rankat elämänvaiheet ja alkoholistiperheen traumaattisten lapsuusmuistojen herääminen saivat minut tarttumaan oluttölkkiin näinkin myöhään. Riippuvuuteni kehittyi pikkuhiljaa, noin 10–15 vuoden aikana. Viimeisen viiden vuoden aikana voi puhua jo ongelmasta, sillä tissuttelin […]

Työnantajat ovat havahtuneet alkoholiongelman ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin

Työnantajat ovat havahtuneet alkoholiongelman ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin

SUOMEN työpaikoilla on perinteisesti tarjottu apua alkoholiongelmaan siinä vaiheessa, kun ongelma on näkyvä ja siihen on puututtava. Hoitovaihtoehdot ovat olleet ohjaus työterveyteen ja mahdollisesti katkaisu- tai laitoshoitoon. SAMAAN aikaan työpaikoilla on iso joukko ihmisiä, jotka ovat tulleet riippuvaiseksi alkoholista, mutta ongelma ei vielä näy ulospäin. Harva heistä uskaltaa mennä työterveyteen kertomaan asiasta, ennen kuin on […]

Maailman paras alkoholiton punaviini

Maailman paras alkoholiton punaviini

Kaupan hyllystä löytyy nykyään vaikka kuinka paljon alkoholittomia oluita, jotka eivät maultaan juurikaan eroa maultaan holillisesta versiostaan. Omasta mielestäni ne ovat jopa parempia, kuin holilliset, mutta minä en ollutkaan mikään kova oluenjuoja. Viiniä kyllä kului kohtuuttoman paljon ennen kuin jätin alkoholin kokonaan. ILOKSENI myös hyviä alkoholittomia valko- ja kuohuviinejä löytyy ihan perusmarketistakin. Mutta ikävä kyllä […]

“Soberistissa resonoi erilainen ajattelu- ja puhetapa alkoholiriippuvuudesta”

“Soberistissa resonoi erilainen ajattelu- ja puhetapa alkoholiriippuvuudesta”

Esittelyssä Soberistin asiantuntija, valmentaja ja terapeutti Piia Koivumäki. Olen Piia Koivumäki ja soberisti. Ammatilliselta taustaltani olen filosofi, päihdesosiaalityöntekijä sekä psykologian ja päihdetyön opettaja. Olen myös parhaillaan voimavarakeskeisen lyhytterapian koulutuksessa. ROOLINI Soberistissa on toimia asiantuntijana, kehittäjänä, valmentajana sekä terapeuttisen tuen eli psykososiaalisen keskusteluavun antajana. LÖYSIN Soberistin muutama vuosi sitten Facebookista, jossa minulle alkoi tulla Soberistin mainoksia. […]

Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Alkoholiriippuvuuden varhainen tunnistaminen ja siihen annettava varhainen tuki ovat tärkeitä riippuvuuden voittamiseksi varhaisessa vaiheessa. Olemme liian pitkään kohdistaneet resurssimme pääasiassa pitkälle edenneeseen vakavaan päihderiippuvuuteen ja sen (laitos)hoitoon. Resurssien kohdentaminen lähinnä vakavan päihderiippuvuuden hoitoon ei ole järkevää, koska ehkäiseminen on perustellumpaa niin kustannuksiltaan kuin inhimillisen kärsimyksenkin kannalta.   Uudistettu sosiaalihuoltolaki (2023, 24 §) ja päihde- ja […]

Raitistumistarina: Join 5 litraa viiniä viikossa

Raitistumistarina: Join 5 litraa viiniä viikossa

Kaarina liittyi Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -verkkokurssille vuodenvaihteessa. Hän kertoo nyt raitistumistarinansa: miten hänen alkoholiongelmansa kehittyi, ja miten hän onnistui vapautumaan alkoholista. HAVAHDUIN alkoholiongelmaani siinä vaiheessa, kun olin pari vuotta lääkinnyt työuupumustani viinillä. Tai olinhan minä tiedostanut riippuvuuteni jo aiemmin, mutta en ollut valmis lopettamaan.Alkoholi oli minulle selviytymiskeino. Sen avulla sinnittelin itselleni sopimattomassa työssä […]

Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti

Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti

Soberisti Oy tiedottaa                                                                 22.3.2023 Yksi isoimmista haasteista alkoholiriippuvuuden hoidossa yksilön ja yhteiskunnan kannalta on, että apua saavat vain ne, jotka ovat pohjalla. Ennaltaehkäisyyn ja varhaisen vaiheen apuun ei ole riittävästi panostettu. Nykyiset varhaisen vaiheen hoitomenetelmät eivät vastaa toiseen isoon haasteeseen: ne, joiden ongelma ei vielä näy ulospäin, eivät hae apua leimautumisen pelossa — eivätkä he […]

”Hyvä äiti ei juo” ja muita uskomuksia

”Hyvä äiti ei juo” ja muita uskomuksia

NAISTENPÄIVÄNÄ on syytä nostaa esiin tasa-arvo-ongelmat liittyen alkoholiin ja päihdehoitoon. YHTEISKUNNASSAMME suhtaudutaan eri tavalla naisen ja miehen juomiseen, ja etenkin äidin ja isän alkoholinkäyttöön ja niistä syntyviin ongelmiin. ÄIDIT tiedostavat tämän, ja se estää heitä hakemasta apua ajoissa. Yhä useampi nainen tissuttelee kotona salaa. Tutkimukset paljastavat, että naisten alkoholikuolemat ovat nelinkertaistuneet 20 vuodessa. NAISEN ja etenkin äidin ongelmajuominen […]

Joonas oli 7 vuotta absolutisti, kunnes alkoi epäillä, oliko hänellä sittenkään ongelmaa

Joonas oli 7 vuotta absolutisti, kunnes alkoi epäillä, oliko hänellä sittenkään ongelmaa

“MINULLE oli tärkeää saada apua oikeasti anonyymisti, mutta kuitenkin niin, että saan olla porukassa.”

Tarjous päättyy torstaina 30.11.!

Tarjous päättyy torstaina 30.11.!

Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -verkkokurssin kaamostarjous päättyy! Nyt pääset mukaan 792 eurolla (66 €/kk), perjantaina on taas normaalihinta 992 €. SOBERISTIN palveluun ei vielä ole mahdollista saada palveluseteleitä tai maksusitoumuksia, ja on ymmärrettävää, ettei läheskään kaikilla halukkailla ole varaa kerralla maksaa kurssia. ASIAKASKYSELYIDEN perusteella kurssi maksaa itsensä takaisin 2-3 kuukaudessa, kun asiakkaat pääsevät eroon alkoholista, eikä […]

Kaikkia alkoholiriippuvuudesta toipuvia/toipuneita ei voida niputtaa aivosairaiksi alkoholisteiksi

Kaikkia alkoholiriippuvuudesta toipuvia/toipuneita ei voida niputtaa aivosairaiksi alkoholisteiksi

YHTEISKUNNASSAMME elää voimakas käsitys siitä, päihderiippuvuus on krooninen (parantumaton) aivosairaus. Tämän näkemyksen mukaan jo varhainen ongelmakäyttö on merkki siitä, että yksilö sairastaa kroonista alkoholismisairautta ja on alkoholisti. Aivosairauspuhe näkyy paitsi sosiaalisen median keskusteluissa myös ihan tavallisissa kohtaamisissa arjessa ja perinteisessä mediassa. Jopa ALKON etusivulla kerrotaan, että alkoholiriippuvuus on aivojen sairaus. EI OLE harvinaista, että varhaiseen ongelmakäyttöönsä […]