Miksi työnantajan tulisi ottaa käyttöön Soberisti®-työkykypalvelu?

Päihdeongelma kehittyy pitkään piilossa. Siinä vaiheessa, kun henkilö on valmis menemään asian kanssa työterveyteen, ongelma on jo pitkällä.

YRITYKSISSÄ ja yhteisöissä luotetaan liiaksi siihen, että työterveyspalvelut riittävät työntekijöiden päihderiippuvuuksien hoitoon.

ERILAISISTA stigmanpoistokampanjoista huolimatta alkoholin ongelmakäyttöön ja alkoholiriippuvuuden diagnoosiin liittyy yhteiskunnassamme yhä vahva kielteinen leima. Ihminen voi olla muiden silmissä suurkuluttajanakin ”normaalikäyttäjä”, mutta siinä vaiheessa, kun hän myöntää ongelmansa, hänet luokitellaan alkoholistiksi.

TERMIN ”alkoholisti”, ”alkoholismi” konnotaatiot ovat hyvin leimaavia: sanoihin liitetään käsitys ikuisesta, kroonisesta aivosairaudesta, valehtelutaipumuksesta ja suuresta retkahtamisen riskistä vuosienkin raittiuden jälkeen.

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN tutkimuksen perusteella yksilön alkoholinkäyttöä voidaan mustavalkoisen joko-tai-asetelman sijasta kuvata muutoksen jatkumona, jossa yksilön positio vaihtelee päihteidenkäytön aikana. (kuva)

OMA henkilökohtainen kokemuksemme, ja asiakkaidemme kokemukset kertovat, että siinä vaiheessa, kun alkoholiriippuvaisella hommat vielä hoituvat, hän ei ole valmis menemään ongelmansa kanssa työterveyteen, saati edes terveyskeskukseen.

PALVELUMME on kehitetty varhaisen vaiheen riippuvuuteen, heille, joille ei ole ollut tarjolla sopivaa palvelua. Asiakkaamme ovat työssäkäyviä, koulutettuja, itsestään ja muista huolta pitäviä, vastuuntuntoisia ihmisiä, joilla on synkkä salaisuus: alkoholiriippuvuus, joka syvenee käytön jatkuessa.

ALKOHOLIONGELMAN alkaminen, kehittyminen ja toipuminen kulkevat yksilöllisiä polkuja. Niistä muodostuu jatkumo, jossa alkoholin käyttöön liittyvät muutokset tapahtuvat hyvin monin eri tavoin. Niinpä myös tapa toipua on luonnollisesti erilainen. (Kuusisto 2010, 65)

RIIPPUVUUSTUTKIMUKSEN mukaan ei ole olemassa yhtä alkoholiongelmaa, vaan on olemassa syntyhistorialtaan ja asteeltaan erilaisia alkoholiongelmia, joista toipumiseen on luontevaa käyttää erilaista tukea. (Kuusisto 2010, 65.)

SOBERISTI tarjoaa varhaisille havahtujille muutosvalmennusta ja voimavarakeskeistä matalan kynnyksen terapeuttista tukea yksilötapaamisina sekä ryhmämuotoisena vertaistukena. Soberistin vertaisryhmiä ohjatessa kuulee hyvin usein, että krooniseen alkoholismi ja aivosairauspuheeseen liittyvä voimakas stigma estää varhaisia havahtujia hakeutumaan avun piiriin. Kynnys mennä puhumaan asiasta työterveyteen tilanteessa, jossa ongelma ei vielä näy ulospäin, on korkea.

SOBERISTIN asiakkaiden tilanne on usein samankaltainen kuin oma tilanteeni aikanaan: elämä ja arki on muuttunut äärimmäisen kuormittavaksi ja on huolta joko omasta lapsesta, lapsenlapsesta, kiusaava esihenkilö, vaikea yhteishuoltajuus, lasten ja omien muistisairaiden vanhempien hoitovastuu töiden päälle – eli kohtuuton kuormitus. Viinilasillinen ja olutpullo tuo hetken helpotuksen jatkuvaan ahdistukseen ja pahaan oloon. Toleranssin kasvaessa käyttömäärät kasvavat.

ALKOHOLI tulee siis selviytymiskeinoksi kuormittavassa elämäntilanteessa, ja alkoholia käytetään lääkkeenä pahaan oloon tai haasteellisessa elämäntilanteessa selviytymiseen. Jossain vaiheessa tulee hetki, jolloin henkilö havahtuu ongelmaansa ja tulee motivaatiopiikki tehdä asialle jotain. Silloin avun tulisi olla heti tarjolla, koska muuten käyttö jatkuu ja pahenee.

KUN ihminen on vielä toimintakykyinen ja havahtuu itse ongelmaansa varhaisessa vaiheessa, hyppy elämäntilanteeseen liittyvästä ongelmakäytöstä tai lievästä koetusta riippuvuudesta kroonisen alkoholistin kategoriaan on liian suuri. Siksi he eivät ole valmiita puhumaan asiasta työterveyslääkärin kanssa.

ALKOHOLIONGELMAN Käypä hoito -suosituksen (2018) mukaan tavoitteena on havaita alkoholin ongelmakäyttö varhain, ennen kuin siitä aiheutuu fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Tämä on perusteltua niin inhimillisen kärsimyksen kuin yhteiskunnallisten kustannustenkin ehkäisemiseksi.

MYÖS Päihde- ja riippuvuusstrategia vuoteen 2030 korostaa varhaista havahtumista ja sen tueksi kehitettäviä matalan kynnyksen helposti saavutettavia päihdepalveluja.
Tähän tarpeeseen vastaa Soberisti-palvelu.

SOBERISTIN onlinevalmennus vastaa Käypähoito- ja Päihde- ja riippuvuusstrategian suosituksiin. Palvelumme on aina tavoitettavissa, ja sen avulla voi saada tukea alkoholiriippuvuudesta vapautumiseen matalalla kynnyksellä ja aidosti anonyymisti. Palvelu on tarjolla suomeksi ja englanniksi.

Ira Koivu,
Soberistin kehittäjä, asiantuntija ja vertaisvalmentaja

Työnantaja, voit varata keskusteluajan palvelun esittelystä kalenterista:

Ja lukea lisää: